Trustpilot
Tagrenderens – Wake Clean

Tagrenderens


Wake clean tilbyder rensning af tagrender til private boliger. 
Vi sørger for at du får en effektiv rensning af slam, blade og andet snavs, som hjælper dig.i at undgå bygningskader, fugtskader og skimmelsvamp. 

Ønskes et tilbud bedes du henvende dig på, 22 13 48 21 eller via vores Facebook side, Wake Clean.  


}