Trustpilot
Servicefradrag – Wake Clean

Servicefradrag


Det nye servicefradrag er i 2021 blevet firdoblet, og ligger således fremadrettet på hele 25.000 kr årligt pr person.

Derudover hæves skatteværdien fra 27% i 2020 til 35% i 2021. Ved fuld udnyttelse af servicefradraget, ville et ægtepar i 2020 spare 3.400 kr (27% af 12.400 kr). For det samme ægtepar ville besparelsen i 2021 derimod ligge på imponerende 17.500 kr (35% af 50.000 kr).

Sådan indberetter du dit fradrag for vinduesvask til SKAT

Først og fremmest skal du huske at gemme faktura eller kvittering, som dokumentation for det udførte rengøringsarbejde. Denne dokumentation bør særskilt oplyse udgifter til hhv. materialer og til arbejdsløn, da det kun er arbejdslønnen som fradraget dækker.

1) Gå til skat.dk for at indberette dine rengøringsudgifter
2) Gå til Fradrag > Håndværkerfradrag (Servicefradrag) > Fra 2018 og frem
3) Følg vejledningen og udfyld alle de påkrævede felter
4) Beløbet overføres herefter til din årsopgørelse

Hvis fradraget skal fordeles mellem flere personer i husstanden, så skal I huske at hver person skal indberette sin del af udgiften til rengøringsarbejdet.

Har du fået udført arbejdet i 2021, så skal betalingen falde senest to måneder efter årsskiftet og indberetning skal ske senest 1. september i det efterfølgende år.

Du kan læse meget mere om det nye høje servicefradrag for 2021 på Skat’s hjemmeside.


}